Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Ymlacio - Ymarferion i Lonyddu’r Corff a’r Meddwl


Dyma sesiwn ymlacio i helpu chi ddadweindio.  Cliciwch ar yr eicon CD isod i chwarae’r ymarferion unigol:01 Trac 1.wma

Ymarfer 1 - Ymarfer Anadlu

02 Trac 2.wma

Ymarfer 2 - Tynhau a Gollwng

03 Trac 3.wma

Ymarfer 3 - Delwedd Dychmygol

04 Trac 4.wma

Ymarfer 4 - Myfyrio