Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

‘Dylan y Ddraig’ - Sesiwn ymlacio i blant ifanc


Rydym wedi cynhyrchu sesiwn ymlacio i helpu blant ifanc ddadweindio.  Cliciwch ar y disg CD i ddechrau’r sesiwn:
Dylan Y Ddraig MP3.mp3