Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Bydda’n Ddoeth, Bydda’n Wych, Byddan’n Bositif


Beth ydy Bydda’n Ddoeth, Bydda’n Wych, Bydda’n Bositif?


Mae Bydda’n Ddoeth, Bydda’n Wych, Bydda’n Bositif wedi ei gynllunio i fod yn ffordd hwyliog a diddorol o helpu pobl ifanc ddod o hyd i atebion i’w problemau.


Ochr yn ochr â gweithiwr proffesiynol wedi’i hyfforddi, byddwch yn dysgu sut i:Drwy feddwl, teimlo ac ymddwyn mewn ffyrdd mwy Doeth, Gwych a Phositif rydych yn fwy tebygol o deimlo’n hapus ac yn fwy hyderus yn amlach.  Byddwch yn gallu defnyddio’r sgiliau hyn am weddill eich oes.


Ydy hyn i mi?


Gallai Bydda’n Ddoeth, Bydda’n Wych, Bydda’n Bositif fod yn addas i chi os:Beth fydd yn digwydd?


Os byddwch yn gwneud y rhaglen, byddwch yn:Beth mae pobl yn ei ddweud?
“Mae fy mhlentyn wedi gwella’n aruthrol.  Mor braf ei gweld yn hapus a hyderus eto - Rhiant

“Roeddwn i’n hoffi gallu siarad yn rhydd â rhywun - Unigolyn ifanc

Gret

Diddorol

Defnyddiol

Hwyl