Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Hunanladdiad


Os oes gennych bryderon bod eich plentyn / unigolyn ifanc yn teimlo’n isel neu ‘isel ei hwyliau’ neu os ydych yn gwybod bod ganddo / ganddi feddyliau hunanladdol yna:


Gallwch ffonio eich Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAMHS) lleol a siarad ag aelod o’r tîm am hyn, byddant yn gallu rhoi cyngor i chi.