Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Gweithgaredd Corfforol


Mae rhan fwyaf o bobl yn gwybod pan fyddwch yn actif yn gorfforol bydd eich corff yn fwy iach ac yn gweithio’n well.  Os bydd eich corff yn teimlo’n dda, byddwch chi’n teimlo’n dda - a phan fyddwch chi’n teimlo’n dda am eich hun, mae’n fwy tebygol y bydd gennych iechyd meddwl da.


Bellach mae gwyddonwyr wedi dangos un rheswm pam fyddwch yn teimlo’n well pan fyddwch chi’n gwneud ymarfer corff, sef bydd eich corff yn rhyddhau cemegau yn eich ymennydd sy’n gwneud i chi deimlo’n dda.  Yn achos y rhan fwyaf o bobl, gall cymryd rhan mewn ymarfer corff rheolaidd helpu i godi hwyliau isel a lleihau pryder ac yn achos rhai pobl â phryder neu iselder ysgafn, gall hyn fod yn driniaeth yr un mor effeithiol â cymryd meddyginiaeth.  


Hefyd profiwyd bod gweithgaredd corfforol rheolaidd wedi helpu pobl i gysgu’n well, canolbwyntio’n well, yn gwella hyder a hunan-barch ac yn gallu darparu cyfleoedd i gymdeithasu a chyfarfod â phobl newydd (er enghraifft, os byddwch yn ymuno â chlwb neu grŵp lleol neu’n cofrestru ar gyfer gwersi mewn campfa neu ganolfan chwareon.


Ewch amdani …………….  Mwynhewch eich hun!!


I gael mwy o wybodaeth, dilynwch y dolennau isod:


Royal College of Psychiatrists:  Physical Activity and Mental Health (gwefan uniaith Saesneg)


Young Minds: Exercise and Mental Health (gwefan uniaith Saesneg)


Mental Health Foundation:  Exercise and Mental Health (gwefan uniaith Saesneg)


Gwasanaethau Hamdden Awdurdodau Lleol


I ddod o hyd i beth mae’r canolfannau hamdden lleol yn gynnig, cliciwch ar y dolennau isod:


Cyngor Sir Ynys Môn

Chwaraeon, Clubiau a Chanolfannau


Cyngor Gwynedd

Diwylliant a Hamdden


Cyngor Bwrdeistref Siriol Conwy

Hamdden a Diwylliant


Cyngor Sir Ddinbych

Gwasanaethau Hamdden


Cyngor Sir y Fflint

Gwasanaethau Hamdden


Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Chwaraeon a Hamdden