Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Cynghori


Mae gan bob ysgol uwchradd yng Nghymru gwnsler cymwys proffesiynol erbyn hyn.  Mae gwasanaethau cwnsela a leolir yn yr ysgolion yng Nghymru yn helpu miloedd o blant a phobl ifanc i fod yn fwy hyderus yn yr ysgol trwy ofalu bod ganddynt rywun i droi ato am gymorth neu gefnogaeth.


Mae gwasanaethau cefnogi myfyrwyr hefyd ar gael mewn colegau ar hyd a lled Gogledd Cymru ac maen nhw’n gallu cynnig cefnogaeth, cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr sy’n wynebu gwahanol bryderon neu broblemau.


Coleg Glannau Dyfrdwy (linc i wefan allanol)


Coleg Harlech (linc i wefan allanol)


Coleg Iâl (linc i wefan allanol)


Coleg Llandrillo (linc i wefan allanol)


Coleg Menai (linc i wefan allanol)